Dansk  English
Ved Verdens Ende Gerner Thomsen Online
Galleri --> Dukha-folket (Mongoliet)


De malker deres rensdyr og bor i små tippier på tundraen. Når lejren skal flyttes, bruger de renerne som lastdyr, og rider selv på dem. Dukha-folket udgør en lille minoritet på bare 37 nomadefamilier (180 personer) fordelt på to grupper, som lever i bjergene i det nordlige Mongoliet vest for den store Khovsgol-sø. At ride på et rensdyr er en konstant kamp for at holde balancen. Hvis du flytter dig for meget til den ene side, så vil sadlen glide, og man finder pludselig sig selv liggende på jorden og rode rundt, mens rensdyret fortsætter i fuld firspring ud over tundraen! Billederne er fra to ture til området i henholdsvis 1995 og 2014. På trods af de mange år imellem turene, er der ikke den store forskel i nomadernes levevis.Børnene lærer at underholde sig selv i en tidlig alder (1995)

Indenfor i teltet. Bemærk osten lavet på rensdyrmælk, som hænger ovenover børnene (1995)

Klar til afgang! (1995)

Kvinderne står for madlavning og børnepasning (1995)
 

Mændene står for pasning af renerne (1995)

Renerne drives sammen hver aften, for at de ikke skal blive angrebet af ulve om natten (1995)

Man må ikke hænge i stigbøjlen - man skal op på renen i ét spring, for at den ikke bliver skræmt! (1995)

Om sommeren er vejret som regel mildt og godt - om vinteren kan det blive 50 graders frost (1995)
 

Dukha-folket har deres eget sprog, som børnene lærer
før mongolsk (1995)

Lederen af gruppen på den
hvide førerren (1995)

Malkning af renerne
forgår morgen og aften (1995)

Både kvinder og mænd hjælper
til med at læsse renerne (1995)
 

Et rensdyr lastet med nomadernes bagage (1995)

Undertegnede (th.) i et heldigt øjeblik! (1995)

Renernes klove er som skabt til den bløde tundrabund, men gangen føles urolig for rytteren (1995)

De kræver stor øvelse at ride på et rensdyr (1995)
 

Nomaderne flytter lejren ca. 10
gange om året for at finde nye græsningssteder til renerne (1995)

Læsning af rensdyr
før flytning af lejren (1995)

Ved solnedgang er de ca. 150 rener
samlet for natten (1995)

Helt fra barnsben af, lærer
nomaderne at ride på rensdyr (1995)
 

Lejr om sommeren i en dal tæt på trægrænsen (2014)

Renerne står bundet for natten i lejren for at undgå ulveangreb (2014)

Rejsning af nomadernes telte (2014)

Kun få rener er helt hvide (2014)
 

Hvert telt rummer en familie med op til 5-6 personer (2014)

En moderløs rensdyrkalv bliver fodret med mælk (2014)

Hjemmelavet ost af rensdyrmælk (2014)

Bundet for natten - tæt på lejren og langt fra ulvene (2014)
 

En åndemaner-pose, som giver kontakt med ånder og forfædre (2014)

Renernes store gevirer tabes hvert år, men vokser ud igen(2014)

Nomadegruppens ældste medlem (2014)

Til højre står nomadegruppens shaman (2014)
 

Nu til dags har de fleste familier parabolantenne og TV (2014)

Nomaderne mestrer også at ride på heste (2014)

Bjergene i baggrunden grænser op til Tuva i Rusland (2014)

Malkning af rensdyr (2014)
 

Størstedelen af mælken får rensdyrene lov at give videre
til deres egne kalve (2014)

Rejsning af nomadernes telte (2014)

Brændet i baggrunden bruges til madlavning i teltene (2014)

Nomadegruppens ældste medlem (2014)
 

Ingen børnehave, men masser af legekammerater! (2014)

Renernes store gevirer tabes hvert år, men vokser ud igen(2014)

Madlavning foregår over små brændeovne, som også giver varme i teltene (2014)

Siesta i lejren! (2014)
 

Samling af renerne til malkning (2014)

Nomaderne rider lange distancer på renerne, men oftest om vinteren (2014)

Myg kan være en plage for renerne (2014)

Skål for gæsterne! (2014)
 

Ubudne gæster i teltet! (2014)

Dagens første solstråler
rammer lejren (2014)

© gernerthomsen.dk
om mig | bøger & artikler | galleri | foredrag | kontakt